17 nieuwe promovendi geesteswetenschappen
∼ Eerste toekenningen Promotieprogramma in de geesteswetenschappen
maandag 19 juli 2010

In het kader van het Promotieprogramma in de Geesteswetenschappen hebben de decanen van de betrokken faculteiten uit ruim 500 aanvragen 40 projectvoorstellen geselecteerd die vervolgens zijn ingediend bij NWO Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen. Daarvan zijn er nu 17 gehonoreerd.

Doorstroom van talent
Om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven hebben NWO Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen een gezamenlijk promotieprogramma ingericht voor de periode 2010-2014 waarbij een bedrag van 16.875.000 euro beschikbaar gesteld wordt. Er zijn vijf jaarlijkse rondes van elk 15 fte promotieplaatsen. Indiening verloopt via de faculteiten en de aanvragen worden in competitie beoordeeld. Het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het NWO-Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen hebben een gezamenlijke commissie ingesteld die de ingediende aanvragen heeft beoordeeld en een advies (inclusief prioritering) heeft uitgebracht aan de voorzitters van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen. Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan promotieplaatsen is besloten alle aanvragen uit de hoogst gekwalificeerde categorie te honoreren. Dit betekent dat er niet 15 maar zelfs 17 talenten (14 promovendi en 3 docentpromovendi) op het gebied van de geesteswetenschappen kunnen worden aangesteld. Voor de verdere kwalificatie en de vervolgloopbaan van de geselecteerden zal een flankerend beleid gevoerd worden. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Prof. dr. P.A.J. Attema (RUG) - Tine van Loon
Defining the Ritual, Analyzing Society. The social significance of material culture in pre-Roman cult places of central Italy (ca. 900-400 BC)

Prof. dr. A.E. Baker (UvA) - Vadim Kimmelmann
Information Structure in Sign Language of the Netherlands and Russian Sign Language

Prof. dr. L.C.J. Barbiers (UU) - Marko Hladnik
Recoverability in the syntax of natural language

Prof. dr. W. Davidts (VU) - Elise Noyez
Picturing the Visual Artist. Formations of Artisthood in Photographic Portraits: 1960-2000

Prof. dr. H.W. van den Doel (UL) - Esther Zwinkels
Recognition and retribution. Transitional justice in the Netherlands Indies after the Second World War

Prof. dr. F.H. van Eemeren (UvA) - Renske Wierda
Maneuvering with Authority in Medical Advertisements

Prof. dr. P.I.M.M. van Haute (RUN) - Saskia Bultman
From Sinful Self-Knowledge to Individual Self-Expression? Practices of Identity Construction among Girls in the Juvenile State Reformatories in the Netherlands, 1858-1975.

Prof. dr. O.J. Hekster (RUN) - Coen van Galen
The Roman census: counting and identity

Prof. dr. P.C. Hengeveld (UvA) - Sterre Leufkens
Transparency in language. A typological study.

Prof. dr. P.Th.G.M. Liebregts (UL) - Sara Polak
The First Modern Media President: Franklin D. Roosevelt's Image in Public History Since 1997

Prof. dr. ir. J. Nerbonne (RUG) - Harm Brouwer
How teeth can brush a child: A neurocomputational account of the Semantic Illusion in language comprehension

Prof. dr. H.F.K. van Nierop (UvA) - Suzanne Zijlstra
Domination or collaboration: the development of power relations between ethnic groups in the seventeenth-century plantation colony Suriname

Prof. dr. A.J.M. Peijnenburg (RUG) - Sander Verhaegh
Naturalistic Solutions to the Benacerraf Dilemma

Prof. dr. B.J. Peperkamp (VU) - Wouter Schrover
The Art of Dying. The Representation of Euthanasia and Assisted Suicide in contemporary Literature and Film

Prof. dr. B.G. Sundholm (UL) - Ansten Klev
Categories and Modern Logic

Prof. dr. A. Verhagen (UL) - Barend F. Beekhuizen
Constructions emerging

Prof. dr. D.G. Yntema (VU) - Kimberley van den Berg
Keeping in touch in a changing world: network dynamics and the connections between the Aegean and Italy during the Bronze Age-Iron Age transition (ca. 1250-1000 BC)

Regieorgaan
Als uitvloeisel van het rapport Duurzame Geesteswetenschappen van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (Commissie-Cohen) heeft de Minister van OCW per 1 april 2009 het Regieorgaan Geesteswetenschappen ingesteld. Het Regieorgaan heeft als taak plannen van de faculteiten geesteswetenschappen te beoordelen op basis van de daartoe in het rapport Duurzame Geesteswetenschappen geformuleerde criteria. Bij brief d.d. 24 april 2009 aan de Tweede Kamer heeft de Minister aangekondigd voor de versterking van de geesteswetenschappen vanaf 2011 een structureel bedrag van 15 miljoen euro te reserveren, met een oploop van 2 miljoen euro in 2009 en 10 miljoen euro in 2010. Het Regieorgaan heeft op 23 juni 2010 zijn Advies inzake implementatie Duurzame Geesteswetenschappen aangeboden aan de staatssecretaris van OCW.

NWO
NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Het NWO-Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil de geesteswetenschappen bedienen met een volledig en passend palet van subsidievormen. Om aan de behoefte aan meer promotieplaatsen tegemoet te komen heeft het Gebiedsbestuur samen met het Regieorgaan Geesteswetenschappen de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk nieuw promotieprogramma verkend, met succes. Naast het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen heeft het Algemeen Bestuur van NWO extra middelen beschikbaar gesteld voor dit initiatief.

Promotieprogramma
Informatie over aanvraagmogelijkheden, het subsidiereglement en de precieze procedures voor dit programma staan op: www.nwo.nl/gw/promotiesindegeesteswetenschappen. Als de evaluatie van de aanvraagronde 2010 daartoe aanleiding geeft, kan de procedure voor het Promotieprogramma in de geesteswetenschappen 2011 worden aangepast. In de loop van het najaar 2010 zal hierover informatie beschikbaar komen via de sites van NWO-Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen. Informatie over het Regieorgaan Geesteswetenschappen staat op: www.regiegeesteswetenschappen.nl.

---------------------

Meer informatie bij


1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.