Eindrapport Duurzame Geesteswetenschappen
vrijdag 1 mei 2015
Op 1 mei 2015 heeft het Regieorgaan de Eindrapportage Duurzame Geesteswetenschappen aangeboden aan minister Bussemaker. Dit rapport omvat zowel een jaarrapportage met betrekking tot 2014 als een eindevaluatie van de activiteiten die sinds 2009 zijn ontplooid. Ook wordt in het rapport vooruitgeblikt op de financiering van de landelijke en facultaire projecten met ingang van 2016.

U kunt het rapport hier downloaden.
De reactie van de minister vindt u hier.

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.