Actieplan 'Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen'
maandag 16 juni 2014
Onderstaand vindt u het actieplan 'Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen', dat het Regieorgaan op 15 mei 2014 heeft aangeboden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het actieplan behelst een reeks maatregelen om het lerarentekort in de vakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Klassieke talen aan te pakken en heeft betrekking op een budget van in totaal 4 miljoen euro in de jaren 2014-2016. Het ministerie is op 10 juni 2014 akkoord gegaan met de in het plan opgenomen begroting voor 2014 en 2015, waarna in 2015 zal worden besloten over de toekenning van de resterende middelen.

Download het actieplan

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.