Promoveren in de geesteswetenschappen
∼ Toekenningen ronde 2013
donderdag 27 juni 2013

NWO-Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen hebben aan 20 talentvolle onderzoekers een promotiebeurs toegekend, in het kader van het gezamenlijke financieringsprogramma Promoties in de geesteswetenschappen. Dit programma is ingesteld om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven.

Download aan welke onderzoekers financiering is toegekend

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.