20 nieuwe promovendi in de geesteswetenschappen
∼ Tweede ronde ‘Promoveren in de Geesteswetenschappen’
woensdag 9 november 2011

In het kader van het programma Promoveren in de Geesteswetenschappen hebben de decanen van de betrokken faculteiten uit circa 450 aanvragen 40 projectvoorstellen geselecteerd die vervolgens zijn ingediend bij NWO Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen. Daarvan zijn er gelet op de beschikbare middelen 20 gehonoreerd.

Doorstroom van talent
Om de aanwas en de doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven hebben NWO Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen een gezamenlijk promotieprogramma ingericht voor de periode 2010-2014 waarbij oorspronkelijk een bedrag van € 16.875.000 beschikbaar gesteld werd voor vijf jaarlijkse rondes van 15 fte. Inmiddels is dit bedrag, gezien het grote aantal aanvragen van hoog niveau, door NWO (€ 1,5 mln) en het Regieorgaan (€ 1,02 mln) opgehoogd tot € 19.395.750. In 2011 zijn 20 voorstellen gehonoreerd. In 17 gevallen betreft het een promovendus, in 3 gevallen een docent-promovendus. Indiening verloopt via de faculteiten en de aanvragen worden in competitie beoordeeld. Het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het NWO-Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen hebben een gezamenlijke commissie ingesteld die de ingediende aanvragen heeft beoordeeld en een advies (inclusief prioritering) heeft uitgebracht aan de voorzitters van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Prof. dr. S. Voutsaki (RUG) - Tjitske Dijkstra
Civic and Cultural Identities in a Changing World. Analyzing the mortuary practices of the postclassical Peloponnese.

Prof. dr. M.S.S.E. Janssen (EUR) - Eva Maria Koopman
Reading Suffering. An Empirical Enquiry into Emotional, Intellectual and Ethical Responses to Narratives of Mental and Physical Pain.

Prof. dr. F.C.W.J. Theuws (UvA) - Martine van Haperen
In touch with the dead. A study of early medieval reopened graves.

Dr. H. van de Velde (UU) - Anne-France Pinget
Solving the actuation problem: the role of perception in sound change.

Dr. N. Randeraad (UM) - Stella Wolters
Buying children, restraining wages. The emergence of family policy as a transnational challenge (1900-1960).

Prof. dr. G.J. Steen (VU) - Gudrun Reijnierse
The value of deliberate metaphor.

Prof. dr. P.C. Hengeveld (UvA) - Konrad Rybka
When what and where fall into place: the ontological status of place terms in Lokono.

Prof. dr. C.L.J. de Bot (RUG) - Rika Plat
Language use in real time: the dynamics of lexical knowledge in L1 and L2.

Prof. dr. M.V.P. Slors (RUN) - Fleur Jongepier
Mind and Narrativity. Towards an Integrated Narrative Account of Self, Consciousness and Reasons for Action.

Prof. dr. H.W. van den Doel (UL) - Sanne Ravensbergen
Crime and punishment in the Dutch East Indies 1816-1918; the complexities of criminal law practice in a multi-ethnic society.

Prof. dr. A.P.J. van den Bosch (UvT) - Véronique Verhagen
Individual variation in entrenchment of multi-word units.

Prof. dr. G.J. Dorleijn (RUG) - Petra Boudewijn
The representation of people of mixed race in colonial and postcolonial literature of the Dutch East Indies (1800-present).

Prof. dr. I. de Haan (UU) - René Koekkoek
The Transformation of Citizenship Conceptions during the Revolutionary and Post-Revolutionary Era in France, The Netherlands, and the United States, 1776-1830.

Prof. dr. C.L. Hofman (UL) - Anne van Duijvenbode
Facing Society. A study of identity among the pre-Columbian and early colonial indigenous societies of the circum-Caribbean through the analysis of intentional cranial modification.

Prof. dr. J.P.M. Fikkert (RUN) - Stefanie Ramachers
The acquisition of a lexical tone system by children acquiring East-Limburgian.

Prof. dr. N.C.F. van Sas (UvA) - Jan Rotmans
The historical Republic. Historical and political thought in the late eighteenth-century Dutch Republic.

Prof. dr. N.O. Schiller (UL) - David Shakouri
MODOMA: Computer-Simulated Laboratory-Approach to Language Acquisition.

Dr. F.A. Gerritsen (VU) - Elisha van den Bos
Living Neolithization. Micro histories and grand narrative in Neolithic Anatolia and Southeast Europe (c. 7000 - 5000 BC).

Prof. dr. E. Talstra (VU) - Gino Kalkman
Verbal Forms in Biblical Hebrew Poetry: Poetic Freedom or Linguistic System?

Prof. dr. M.C.R. Grever (EUR) - Tina van der Vlies
Historical scholarship and school history: national narratives in Dutch and English textbooks, 1920-2010.

Regieorgaan
Als uitvloeisel van het rapport Duurzame Geesteswetenschappen van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (Commissie-Cohen) heeft de Minister van OCW per 1 april 2009 het Regieorgaan Geesteswetenschappen ingesteld. Het Regieorgaan heeft als taak plannen van de faculteiten geesteswetenschappen te beoordelen op basis van de daartoe in het rapport Duurzame Geesteswetenschappen geformuleerde criteria. Voor de versterking van de geesteswetenschappen is vanuit het Ministerie van OCW vanaf 2012 een structureel bedrag van 15 miljoen euro gereserveerd, met een oploop van 2 miljoen euro in 2009 en 10 miljoen euro in 2010 en 2011. Het Regieorgaan heeft op 23 juni 2010 zijn Advies inzake implementatie Duurzame Geesteswetenschappen aangeboden aan de staatssecretaris van OCW en heeft op 20 juni 2011 zijn Tussenrapportage 2009 en 2010 inzake Monitoring Duurzame Geesteswetenschappen aan de staatsecretaris uitgebracht.

NWO
NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Het NWO-Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen wil de geesteswetenschappen bedienen met een volledig en passend palet van subsidievormen. Om aan de behoefte aan meer promotieplaatsen tegemoet te komen heeft het Gebiedsbestuur samen met het Regieorgaan Geesteswetenschappen de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk nieuw promotieprogramma verkend, met succes. Naast het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen heeft het Algemeen Bestuur van NWO extra middelen beschikbaar gesteld voor dit initiatief.

Promotieprogramma
Informatie over aanvraagmogelijkheden, het subsidiereglement en de precieze procedures voor dit programma staan op: www.nwo.nl/gw/promotiesindegeesteswetenschappen. In het najaar van 2011 zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van het programma tot nu toe. Informatie over het Regieorgaan Geesteswetenschappen staat op: www.regiegeesteswetenschappen.nl.

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.