Eerste extra middelen geesteswetenschappen verdeeld
donderdag 12 november 2009
Persbericht Ministerie van OCW

De tien geesteswetenschappelijke faculteiten hebben voor 2009 en 2010 extra geld gekregen voor het verbeteren van het onderwijsaanbod, het oplossen van onderwijs- en onderzoeksknelpunten, het stimuleren van aanstormend talent en scholing van zittend personeel.

Deze eerste investering van 2 miljoen euro is onderdeel van het totaalpakket aan extra middelen voor de geesteswetenschappen in Nederland, op basis van het eind 2008 aangeboden advies van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen, onder voorzitterschap van Job Cohen. Minister Plasterk steekt vanaf dit jaar extra middelen in de ondersteuning van de geesteswetenschappen, oplopend tot structureel 15 miljoen euro extra in 2011.

De faculteiten geesteswetenschappen konden voor de eerste extra investering voor 2009 (met uitloop naar begin 2010) tot deze zomer plannen indienen bij het regieorgaan geesteswetenschappen. Het regieorgaan, met als voorzitter Frits van Oostrom, adviseert minister Plasterk over de besteding van de extra middelen.

De minister heeft het advies overgenomen en daarmee de volgende bedragen per universiteit toegekend:

Universiteit Bedrag 2009
Universiteit Leiden € 319.000
Universiteit Groningen
€ 165.000
Universiteit Utrecht € 311.000
Erasmus Universiteit Rotterdam € 31.000
Universiteit Maastricht € 118.000
Universiteit van Amsterdam € 317.000
Vrije Universiteit Amsterdam € 168.000
Radboud Universiteit Nijmegen € 165.000
Universiteit van Tilburg € 118.000
Open Universiteit € 80.000

Geesteswetenschappen richten zich op de bestudering van uiteenlopende uitingen van de menselijke geest, zoals taal, kunst, literatuur, media, religie in zowel heden als verleden.

 

 

 

1 mei 2015
Download hier het rapport.
16 augustus 2010
Download hier het rapport.
28 oktober 2009
Download hier de Engelse vertaling van Duurzame Geesteswetenschappen.
5 oktober 2009
Download hier het rapport.